Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/18

III. kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášek je do 30.6.2017

Učební obory
Počet volných míst:
Kadeřník 9
Aranžér 8
Tiskař 10
Kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze ZŠ

Učební obor ve zkráceném studiu
Počet volných míst:
Reprodukční grafik 4
Tiskař na polygrafických strojích 10
Kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze SŠ

Maturitní obory
Počet volných míst:
Tiskař na polygrafických strojích 10
Reprodukční grafik pro média 6
Propagační design 2
Kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze ZŠ

Bližší informace získáte na tel. 491 485 041, 733 505 301

II

Přihlášky přijímáme i na formulářích vytištěných na běžných tiskárnách (stačí černobílá)

1.pro obor s talentovou zkouškou (propagační design) xlsx pdf  
2. pro ostatní obory xlsx pdf pdf editovatelná


 
Jestliže má žák možnost podávat dvě přihlášky, vzniká riziko, že se mezi přijaté žáky dostanou uchazeči, pro které není prioritou studium na naší škole a nepodají zápisový lístek. Naopak žáci, kteří projevují od samého začátku zájem se mnohdy nedostanou mezi přijaté a raději volí studium na jiné škole. Proto doporučujeme žákům, kteří mají skutečný zájem o naše obory, aby v případě, že se ocitnou „pod čarou“, podali odvolání. V odvolacím řízení se posune pořadí o uvolněná místa a zvětší se tak pravděpodobnost přijetí na naší školu.

Vzor odvolání

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké PoříčíV_________________ dne_____________


Odvolání

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí o nepřijetí syna – dcery (jméno, příjmení, datum narození, bytem) ze dne _______________ na obor _______________________________________________

Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodňujeme takto:
Syn – dcera v přijímacím řízení vyhověl kritériím, ale nebyl(a) přijat(a) pro velký počet uchazečů.

O zvolený studijní obor má trvalý zájem.


Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

podpis zákonného zástupce                                                                 podpis uchazeče
 


Stáhnout vzor odvolání ve formátu Microsoft Word

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí