Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/18

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
     • obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016
     • ostatní obory do 1. 3. 2017

Informace pro uchazeče v 1. kole přijímacího řízení (kromě oboru s talentovou zkouškou):

Maturitní obory

Uchazeči konají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky
1.termín: 12. 4. 2017 (na škole uvedené na 1.místě přihlášky)
2.termín: 19. 4. 2017 (na škole uvedené na 2.místě přihlášky)

Další informace najdete u konkrétních oborů.

Učební obory

Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky podle podmínek uvedených u konkrétních oborů.

Přihlášky přijímáme i na formulářích vytištěných na běžných tiskárnách (stačí černobílá)

1.pro obor s talentovou zkouškou (propagační design) xlsx pdf  
2. pro ostatní obory xlsx pdf pdf editovatelná


 
Jestliže má žák možnost podávat dvě přihlášky, vzniká riziko, že se mezi přijaté žáky dostanou uchazeči, pro které není prioritou studium na naší škole a nepodají zápisový lístek. Naopak žáci, kteří projevují od samého začátku zájem se mnohdy nedostanou mezi přijaté a raději volí studium na jiné škole. Proto doporučujeme žákům, kteří mají skutečný zájem o naše obory, aby v případě, že se ocitnou „pod čarou“, podali odvolání. V odvolacím řízení se posune pořadí o uvolněná místa a zvětší se tak pravděpodobnost přijetí na naší školu.

Vzor odvolání

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké PoříčíV_________________ dne_____________


Odvolání

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí o nepřijetí syna – dcery (jméno, příjmení, datum narození, bytem) ze dne _______________ na obor _______________________________________________

Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodňujeme takto:
Syn – dcera v přijímacím řízení vyhověl kritériím, ale nebyl(a) přijat(a) pro velký počet uchazečů.

O zvolený studijní obor má trvalý zájem.


Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

podpis zákonného zástupce                                                                 podpis uchazeče
 


Stáhnout vzor odvolání ve formátu Microsoft Word

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí