Akce
● Výstavy
● Exkurze
● Soutěže
● Dny otevřených dveří
● Ples školy
● Archiv 2011
● Archiv 2012
● Archiv 2013
● Archiv 2014
● Archiv 2015
 
 

  Ústní maturitní zkoušky třídy 4. PD

 

 Ve dnech 16.-19. května skládalo 23 žáků třídy 4. PD oboru Propagační design ústní maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka, dále z dějin výtvarné kultury a z odborných předmětů.

 

  Květinový den 2016

 

  Jako každoročně se žáci naší školy 11. května aktivně účastnili charitativní akce na podporu zdravého životního stylu a boje proti nádorovým onemocněním Květinový den, který organizuje Liga proti rakovině Náchod. Celkem 11 dvojic ze třídy 2. PD a jedna dvojice z 1. G ve žlutých tričkách nabízely symbolické kvítky měsíčku lékařského a setkávaly se vesměs se vstřícným přijetím nakupujících.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  Písemná část maturitních zkoušek byla zahájena v pondělí 2. května 2016 didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z anglického jazyka. V úterý maturanti napíší nejprve didaktický test z českého jazyka a literatury a dále i písemnou práci. Ve středu následuje didaktický test z anglického jazyka a na závěr písemná práce z německého jazyka. Přejeme všem maturantům hodně klidu a rozvahy při písemných zkouškách.

 

  Praktické maturitní zkoušky 4. TG

 

  V týdnu od 25. dubna do 29. dubna 2016 proběhly praktické maturitní zkoušky oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik.

 

  Poslední zvonění třídy 4. PD

 

  Dne 22. dubna nastala v mezidobí mezi praktickou a písemnou maturitní zkouškou pro žáky ze třídy 4. PD chvíle loučení se školou, ve školním prostředí nazývaná Poslední zvonění. Maturanti ho pojali v duchu amerických volnomyšlenkářských Květinových dětí, což vyjádřili svým oblečením i hesly, kterými chtěli již předem docílit mír a porozumění zkoušejících pedagogů v případě svých neznalostí u maturity. Prošli všechny třídy a rozloučili se se svými spolužáky z nižších ročníků i s vyučujícími. Nyní je již čeká hora učení a pak zkouška dospělosti.

 

  Den Země

 

 Dne 21. 4. jsme oslavili Den Země. Žáci prvních ročníků se pustili do práce a zbavili celý areál školy nepořádku, který zůstal po zimě. V rámci programu shlédli také film s ekologickou tematikou.

 

  Fotografování v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem

 

Dne 18. 4. 2016 se třída zkráceného studia účastnila exkurze focení v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti měli za úkol dle zadání nafotit zvířecí fotografii, reportážní fotografii a volné téma. Studenti focení vzali velmi vážně a vzniklo mnoho krásných fotek.

 

  Matematický klokan 2016

 

  V pátek 18.4.2016 proběhla i naší škole matematická soutěž Klokan2016, které se zúčastnilo 15 žáků napříč třídami a obory.
Výsledky:
Kategorie Junior:
1. Frinta Matěj 1.AT
2. Hejnová Karolína 2.TG
3. Rýdlová Michaela 2.PD
Kategorie Student:
1.  Chalupníková Michaela 3.TG
2. Volná Patricie 3.TG
3. Janovská renáta 4.TG


Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!


 

  Fotografování architektury

 

  Studenti zkráceného studia TGZ se zúčastnili dne 4. 4. 2016 fotografického cvičení v Novém Městě nad Metují. Zde měli za úkol vyfotografovat architekturu dle zadání. Fotografování proběhlo za slunného počasí.

 

  Přednáška Ligy proti rakovině Náchod

 

  Dne 31. března proběhla pro dívky ze tříd 3. K, 3. PD a 3. TG přednáška členek Ligy proti rakovině Náchod, která byla věnována prevenci onkologických onemocnění. Dívky byly formou videoinstruktáží seznámeny s metodami sebevyšetřování a měly možnost jeho nácviku na modelech. Dále se dozvěděly konkrétní informace o pozitivním vlivu zdravého životního stylu jako důležitého faktoru předcházení nádorovým onemocněním.

 

  Holky z Venuše a kluci z Marsu

 

  Dne 31.3.2016 probíraly třídy 1.PD, 1.G a 1.K s lektorkou Alenou Blažkovou ze společnosti MP Education dospívání, reprodukční zdraví, vzájemné vztahy, vhodné sexuální chování a prevenci pohlavních chorob.

 

  Beseda

 

  Dne 21. 3. 2016 navštívil naší školu brig. gen. Mgr. Martin Červíček ředitel policie Královéhradeckého kraje. Besedoval se třídou 3. PD a 2. AT nejen o práci policie ČR, ale i o světových problémech.

 

  Charitativní sbírka „Srdíčkové dny“

 

  Dne 17. března 2016 se na naší škole uskutečnila charitativní akce Srdíčkové dny. V tento den nabízeli studenti ze 2.TG k odkoupení barevné náramky a zvířecí magnetky za 30 korun. Přispěvatelé dostali jedinečnou možnost udělat něco pro druhé. Výtěžek prodeje je určen na pomoc handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči rodičů.

 

  Školení firmy FANOLA

 

  Dne 9. 3. 2016 se konalo v kadeřnickém salonu ve Velkém Poříčí školení od firmy Fanola. Nové trendy a technologické postupy barvení a střihů nám představila technoložka paní Blechová. Školení bylo pro všechny velkým přínosem.

 

  Přijímací zkoušky nanečisto

 

  Ve dnech 2. 3. a 9. 3. 2016 přišlo odpoledne 17 žáků – zájemců o studium maturitních oborů si vyzkoušet úkoly a atmosféru přijímacího řízení. Učitelé žákům zadali zkušební testy, které poté společně opravili a rozebrali problémová místa, aby žáci věděli, na co ještě zaměřit přípravu k přijímacím zkouškám, které proběhnou 15. dubna již „načisto“.

 

  Příprava na velikonoce

 

  Velikonoce se blíží mílovými kroky a tak nastal čas s předstihem se na ně připravit dne 4. 3. 2016 v Městské knihovně Náchod. Výzdoba, dekorace, panely, osvětlení, lepení jarních květů, to byl úkol pro I. a II. ročník oboru Aranžér.

 

  Výzdoba Obecního domu

 

  Dne 3. 3. 2016 předvedli svoje umění žáci 3. ročníku našeho oboru Aranžér. Studenti se zaměřili na zkrášlení interiéru v Obecním domě Suchý Důl.

 

  Klauzurní práce 4. ročníku z figurální kresby

 

  Dne 24. a 25. února 2016 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design.

 

  Matematická soutěž

 

  Dne 24. 2. 16 proběhla na naší škole matematická soutěž, které se zúčastnili žáci maturitních i učebních oborů. Mohli si ověřit své znalosti na šesti příkladech, které byly, jak početní tak logické. Všem děkujeme za účast.

 

Výsledky:
Maturitní obory: Učební obory:
1. Ševčíková Adéla 1.PD 1. Frinta Matěj 1.AT
2. Bažout Tomáš 1.PD 2. Lokvencová Natálie 1.AT
3. Hejnová Karolína 2.TG 3. Blažková Lucie, Šmídková Pavlína 3.AT


 

  Okresní kolo olympiády z českého jazyka

 

  Dne 22. února se studentky Adéla Ševčíková z 1. PD a Aneta Červinková z 3.PD zúčastnily Okresního kola olympiády z českého jazyka v Náchodě. Čekaly na ně záludné otázky z gramatiky a vypracování slohové práce na zadané téma. V konečném pořadí se v tvrdé konkurenci středních škol umístila Adéla Červinková na 6. místě a Adéla Ševčíková na 2. místě, tudíž postupuje do krajského kola, které proběhne 11. dubna v Hradci Králové.

 

  Lyžařský kurz

 

Kde: Dolní Dvůr, Hanapetrova Paseka, chata Hanapetr
Kdy: 31.1. – 5.2.2016
Také letos (i přes malý zájem druhých ročníků) jsme se vydali na lyžařský kurz na chatu Hanapetr v Krkonoších. Jelo 24 dětí ze tří tříd. Na chatě se soutěžilo v týmech, hrály se hry všeho druhu, po večerech probíhaly velké sportovní výkony na Xboxu, ale zároveň nechyběl ani odpočinek. Jako již tradičně jsme jeden večer měli maškarní. A musíme říci, že letos byly masky důkladně připravené. Bohužel letos nám nepřálo počasí, tak jsme museli zapůjčenými auty dojíždět do Herlíkovic nebo do Lánova. Ale na lyžařských výkonech to neubralo.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávený týden.

 

  Soutěž „Věnuj mobil“

 

 V rámci projektu Recyklohraní proběhl v naší škole již šestý ročník soutěže „Věnuj mobil“. První místo obsadil Tomáš Bažout z 1. PD, který odevzdal 25 mobilních telefonů. Druhé místo patří Natálii Rudolfové z 1. G s 13 mobily a na třetím místě skončila Nela Múčková z 1. PD, která nasbírala 9 mobilů. Všichni obdrželi jako odměnu USB disk. Funkční telefony budou předány dětem v dětských domovech a nefunkční půjdou na recyklaci.

 

  Přednáška a beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR

 

 Dne 19. února 2016 proběhla pro žáky tříd 3. TG a 3. PD v rámci výuky předmětu Občanská nauka přednáška tiskové mluvčí Policie ČR územního odboru Náchod Mgr. Evy Prachařové, věnovaná především problematice trestního práva a trestní odpovědnosti mladistvých. Přednáška se setkala se zájmem posluchačů, kteří k této aktuální problematice vznesli také velké množství konkrétních dotazů. Tím byl jednoznačně splněn preventivní cíl této besedy.

 

  Přijímací zkoušky

 

 V úterý 5. ledna 2016 a ve středu 6. ledna 2016 se na naší škole konaly přijímací zkoušky do oboru Grafický design. Zájemci o tento výtvarný obor skládali zkoušky z českého jazyka, dějin výtvarné kultury a na závěr talentovou zkoušku z malby a kresby.

 
 

©Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí