Mikuláš

 

  Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš se svou družinou navštívit naší školu. Zatímco andělé obdarovávali drobnými pamlsky, čerti rozdávali některým studentům poukázky do pekla.....


 

  Prezentace středních škol

 

  Tradiční podzimní akce - prezentace středních škol a zaměstnavatelů se naše škola zúčastnila celkem v 6 různých městech - v Náchodě ve dnech 7. a 8.10.2016, v Rychnově nad Kněžnou 14. a 15.10.2016, v Trutnově 22. a 23.10.2016, dále v Jičíně 4. a 5.11.2016 a v Hradci Králové ve dnech 11. a 12.11.2016.


 

  Fotografování krajiny

 

  Dne 14.11.2016 se studenti zkráceného studia zúčastnili akce focení. Studenti měli za úkol vyfotit celek, polocelek a detail. Součástí bylo také vyfotit fotografii krajiny.


 

  Okresní finále ve volejbalu dívek

 

  Dne 8. 11. 2016 se v Náchodě uskutečnilo okresní finále středních škol ve volejbalu dívek, který pořádal Školní sportovní klub při Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Naši školu reprezentoval tým ve složení Romana Zeunerová (1. PD), Marcela Urbánková (1. PD), Nela Múčková (2. PD), Štěpánka Valášková (2. PD), Michaela Rýdlová (3. PD) a Michaela Absolonová (3. TG). Dívky obdržely diplom za krásné šesté místo a zaslouží si poděkování za vzornou reprezentaci školy.


 

  Fotografování pod vodou

 

  Dne 24.10.2016 se studenti zkráceného studia zúčastnili akce focení pod vodou. Studenti měli za úkol vyfotit podvodní fotografii a vyzkoušet si tento styl fotografie.


 

  Okresní finále ve stolním tenisu

 

  Dne 18. října 2016 proběhlo v Náchodě okresní finále ve stolním tenisu v takzvané ,,Plechárně“. Turnaj pořádalo Jiráskovo gymnázium ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Turnaje se zúčastnilo celkem šest středních škol. Naši školu reprezentovali: Tomáš Košnar (3. TG), Matěj Flégl (3. PD) a Dominik Voborník (3. PD). Tým se v celkovém pořadí umístil na pátém místě. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za podané výkony a za skvělou reprezentaci školy.


 

  Fotografování v Adršpachu

 

Dne 11. 10. 2016 se třída 4. PD zúčastnila fotografování v Adršpachu, kde měla za úkol vyfotit krajinářskou fotografii dle zadaných úkolů. Úkoly budou následně zpracovávat v hodinách fotografie. Fotografování z počátku bylo ohroženo, protože počasí moc nepřálo. Konečné rozhodnutí bylo zůstat a fotit. Počasí se umoudřilo, přestalo pršet a studenti mohli intenzivně fotit dle zadaných úkolů. Fotografování se vydařilo.


 

  Přednáška a zahájení spolupráce s kadeřnictvím 100 CZK


   V pondělí 10. 10. 2016 do naší školy zavítala vážená HR manažerka Lucie Fišerová, která žákům představila systém, fungování a možnosti spolupráce našich kadeřníků s touto firmou. Přednáška se protáhla na dvě hodiny, ve kterých se žáci dozvěděli veškeré informace a možnosti zaměstnání u této nově a velice dobře se rozvíjející firmy. U firmy 100 CZK již několik našich žáků využívá možnosti výuky odborného výcviku. Zároveň další kadeřníci naší školy od listopadu zahájí spolupráci s firmou v rámci soutěže StudentStyle. Jedná se o originální druh soutěže založený na klasické obsluze zákazníka v kadeřnické provozovně. Soutěž není založena na časovém vytížení a jasně zadaném tématu jednotného účesu, ale naopak se soustředí na běžnou kadeřnickou praxi, která je na denním pořádku kadeřníka. Kadeřnictví 100 CZK bude našim kadeřníkům v rámci této soutěže poskytovat ubytování a dopravu na jednotlivá pracoviště kdekoliv v České republice.

 

  Fotografování náchodského zámku

 

  Dne 10. 10. 2016 se třída 1 TGZ zúčastnila fotografování na náchodského zámku. Studenti měli za úkol vyfotit sérii fotek (celek, polocelek, detail) a seznámit se s nastavením fotoaparátu. Následně vytvořené fotografie budou zpracovávat v hodinách fotografie.


 

  Adaptační kurz 1. AT

 

 Tiskaři a aranžérky třídy 1. AT se ve dnech 6. 10. – 7. 10. zúčastnili adaptačního kurzu v Janovicích u Trutnova. V jeho průběhu prošli celou řadou aktivit, které jim pomohly utužit nově vznikající kolektiv.

 

  Fotografování v Adršpachu

 

  Dne 4. 10. 2016 se třída 3. PD zúčastnila fotografování v Adršpachu, kde měla za úkol vyfotit krajinářskou fotografii dle zadaných úkolů. Úkoly budou následně zpracovávat v hodinách fotografie. Fotografování z počátku bylo ohroženo, protože počasí moc nepřálo. Konečné rozhodnutí bylo zůstat a fotit. Počasí se umoudřilo, přestalo pršet a studenti mohli intenzivně fotit dle zadaných úkolů. Fotografování se vydařila.


 

  Adaptační pobyt třídy 1. PD

 

 Ve dnech 3. až 4 října 2016 proběhl v Jiráskově chatě na Dobrošově adaptační pobyt třídy 1. PD pod vedením třídní učitelky Mgr. Renaty Lelkové školního metodika prevence Mgr. Radky Lokvencové. Vzhledem k nepřízni počasí většina aktivit probíhala v klubovně, přesto se však našla hodinka, kdy na chvilku vykouklo slunce a žáci mohli navštívit rozhlednu, podívat se do dalekého kraje i projít se podzimní přírodou v okolí chaty. K dobré náladě přispívalo i příjemné prostředí chaty a výborné stravování. Žáci absolvovali velké množství různých her a aktivit. Pobyt přispěl ke vzájemnému poznání a vytvoření přátelských vztahů mezi žáky ve třídě.

 

  Aranžování v Náchodě

 

  V měsíci září proběhlo aranžování přístupové haly v náchodském bazéně.


 

  Přespolní běh

 

  Dne 22. 9. 2016 se naše škola zúčastnila okresního finále v přespolním běhu, který již tradičně pořádá Základní a Mateřská škola, Police nad Metují. V kategorii B – žáci a žákyně středních škol naši školu reprezentovali: Andrea Vetešková (4. PD), Tomáš Ticháček (3. TG) a Tomáš Plundra (2. AT). Závody všech kategorií se uskutečnily v areálu Na Nebíčku v Polici nad Metují. Trasy vedly značně členitým a travnatým terénem. Dívky překonávaly vytyčenou trať o délce 3000 m, chlapci o délce 5000 m. Po celou dobu závodu panovalo ideální počasí a díky motivaci se podařilo všem, kteří naši školu prezentovali obstát v nelehké konkurenci, kterou tvořili i výkonnostní atleti z týmů ostatních škol. Všichni, kteří se zúčastnili si zaslouží poděkování za skvělou reprezentaci školy.

 

   Adaptační kurz 1. K 

 

  Dne 20. 9. 2016 proběhl adaptační kurz žáků 1. ročníku učebního oboru Kadeřník. Úkolem kurzu bylo stmelení kolektivu třídy a vzájemné poznání se. Kurz je přínosný nejen pro žáky, ale i pro třídního učitele. Dne 21. 9. 2016 proběh jednohodinový adaptační kurz pro třídy 1. K a 2. K pro utužení kolektivu při spojených hodinách.

 

   Podzimní opravné MZ

 

  V podzimním termínu maturitních zkoušek naši studenti skládali písemnou část na Obchodní akademii v Náchodě, ústní část maturitních zkoušek proběhla ve středu 14. 9. 2016 na naší škole.

 

   Adaptační kurz 1. TG 

 

 Ve dnech 7.-8.9.16 proběhl adaptační pobyt třídy 1.TG. Počasí se velmi vydařilo, a tak jsme si mohli naplno užít výhled z místa pobytu - Jiráskovy chaty na Dobrošově - do dalekého okolí. Kromě činností typických pro adaptační pobyt (komunitní kruh, sociální hry, společné zábavné hry...), jsme stihli i poučnou prohlídku pevnosti Dobrošov. Náš pobyt se velice vydařil a svůj účel určitě splnil. Těšíme se na další společné akce!

 

  Den řemesel v Hradci Králové

 

  Dne 14. 9. 2016 se naše škola zúčastnila I. ročníku Dne řemesel, pořádaným Krajským úřadem Hradec Králové, pod záštitou paní radní Táni Šormové. Naši žáci příchozím představovali techniku sítotisku a linorytu.

 

  Školení – prodlužování vlasů

 

 Do budoucna velmi přínosné a inspirující školení absolvovala třída 3K dne 13. 9. 2016 v Hradci Králové. V kadeřnickém salónu Perfekt, jehož majitelkou je absolventka naší střední školy Jana Baladrán Matěnová, si naši kadeřníci vyzkoušeli nejnovější technologii prodlužování vlasů firmy Great Lengths. Součástí školení byla i prohlídka kadeřnictví a skladu s velkým množstvím vlasů určených k prodlužování. Školení bylo pro naše žáky unikátní a majitelka a výhradní zástupkyně Great Lenghts pro Českou republiku žádné jiné škole tuto možnost neposkytuje. Tato zkušenost přinesla žákům nové pracovní příležitosti, které jsou velmi důležité pro budoucnost našich absolventů.

 

  Druhý ročník soutěže pro základní školy „Vytvoř a vyhraj školní kalendář 2016"

 

  Dne 30. 8. 2016 komise složená z pedagogů odborných a výtvarných předmětů vyučovaných na naší škole hodnotila přihlášené výtvarné práce do druhého ročníku soutěže „Vytvoř a vyhraj školní kalendář". Malí výtvarníci ze základních škol se pokusili navrhnout a vyhotovit komplety dvanácti ilustrací stránek nástěnného kalendáře společně s potiskem obálky. Celkem bylo přihlášeno devět soutěžních sad obrázků a jako nejzdařilejší pro další práci v našich grafických a tiskařských dílnách byly vybrány návrhy soutěžících z následujících škol: 1. místo ZŠ Malé Svatoňovice, 2. místo ZŠ Dobruška 1. – 2. ročník, 3. místo ZŠ Dobruška 6. – 7. ročník. Oceněným blahopřejeme a všem soutěžícím školám děkujeme za účast.

 

  Zahájení školního roku

 

  Nový školní rok 2016/2017 byl na naší škole zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. První ročníky přivítal ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn v kulturním sále domova mládeže. Vyšší ročníky zahájily ve svých třídách s třídními učiteli. Přejeme všem ať je nový školní rok úspěšný!

 

  Jazykové kroužky ve školním roce 2015/2016

 

  Ve školním roce 2015/2016 měli žáci naší školy možnost využít nabídky dvou volnočasových jazykových kroužků – německého a ruského jazyka. V případě kroužku německého jazyka byla výuka organizována jako jednohodinová každý týden ve čtvrtek odpoledne, u ruského jazyka bylo nutné vzhledem k požadavkům rozvrhu jednotlivých tříd upravit výuku jako dvouhodinovou jednou za dva týdny, také ve čtvrtek odpoledne. Vyučování základům němčiny se ujala Ing. Ilona Černická, výuku základů ruštiny vedla Mgr. Renata Lelková. Kroužek německého jazyka navštěvovali pravidelně tři studenti. Ostatních pět zapsaných studentů navštěvovalo hodiny dle svých možností, které byly dány buď rozvrhem, nebo časem odborného výcviku. Všichni studenti byli začátečníci, a tak bylo cílem výuky naučit se představit, říci odkud kdo pochází, kde a co studují a jaké jsou koníčky jednotlivých žáků. Stanoveného cíle studenti společně dosáhli. Počet zájemců o výuku ruštiny se vyvíjel podobně jako u němčiny. Jejich motivace ke studiu ruského jazyka byla velmi pestrá. Vyučování probíhalo především formou jazykových her zaměřených na základní jazykovou komunikaci, výuku azbuky, čtení a psaní. Dále zahrnovalo poslech a práci s texty, internetové prezentace reálií a seznámení s turistickými zajímavostmi. S výsledky výuky byli studenti spokojeni.

 

  Školní výlet 2. PD

 

  Už od jara jsme s 2. PD plánovali, co bychom chtěli podniknout. Názorů bylo mnoho, nakonec jsme se shodli na výletě na koloběžkách. Ráno jsme vyrazili směr Velké Poříčí a po cyklostezce dále do Náchoda. Vše probíhalo hladce, až si nás našel první problém – proražená duše u koloběžky. Nacházeli jsme na půl cesty a bylo těžké to řešit. Naštěstí pan učitel Linhart bydlí v Náchodě a bleskově vyměnil píchlou koloběžku za kolo a dále s námi pokračoval. Pan učitel stihl ještě najít ztracený telefon naší žákyně a tím ji značně zachránil výlet. Když se situace uklidnila, odměnili jsme se zmrzlinou v lázeňské cukrárně a bez dalších problémů dojeli v pořádku nazpět.

 

  Školní výlet 1. AT

 

  Dne 29. 6. 2016 žáci 1. AT podnikli národopisnou exkurzi na zámek v Náchodě. Navštívili také oboru s daňky a pobavili se u výběhu s medvědy.

 

  Školní výlet 1. PD

 

  Na závěr školního roku, jsme 29. 6. 2016 s 1. PD vyrazili na malý turistický výlet údolím řeky Metuje. Cílem byl nejstarší srub Sup v údolí, kde jsme se občerstvili a nabrali síly na zpáteční cestu.

 

  Školní výlet 2. AT

 

  Dne 28. 6. 2016 se třída 2. AT zúčastnila turisticko-poznávací exkurze do Pekla. Počasí nám přálo a mohli jsme si užít nádherné procházky podél řeky Metuje.

 

  Školní výlet 3. TG

 

  V úterý 28. 6. 2016 vyrazila třída 3 TG na stolovou horu Ostaš. Ranní mlha se brzy rozplynula a ve skalách bylo příjemně. Cestu ke Kočičímu hradu jsme si krátili trháním borůvek a prolézáním různých skalních útvarů. Výlet jsme zakončili v místní restauraci chutným obědem.

 

  Turnaj v plážovém volejbalu

 

  Dne 22. 6. 2016 proběhl v Náchodě na Hamrech Středoškolský turnaj v plážovém volejbalu dívek. Pořádající školou byla Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie, Náchod, která měla v soutěži hned dva týmy. Po dobu turnaje panovalo ideální počasí pro hru a naše dívky ve složení Michaela Absolonová (2. TG), Štěpánka Valášková (1. PD), Nela Múčková (1. PD) a Veronika Klikarová (1. PD) obsadily skvělé čtvrté místo. V turnaji zvítězilo družstvo z Obchodní akademie, Náchod, druhé místo obsadily hráčky Jiráskova gymnázia, Náchod a jako třetí se umístil A tým z SOŠ sociální a zdravotnické – EA, Náchod. Dívkám děkujeme za kvalitní hru a vzornou reprezentaci školy.

 

  Školní výlet 1. G

 

 Dne 20. 6. – 21. 6. 2016 se třída 1. G zúčastnila školní exkurze v Krkonoších – Dolní Malá Úpa. Žáci poznávali krásy KRNAPU, užili jsme si déšť i sluníčko a opekli jsme si buřty na ohni. Také jsme si užili spoustu legrace, ale náš pobyt na chatě ATAS se rychle krátil a přišlo i rozloučení. Těšíme se na další exkurze.

 

  Projekt Recyklohraní

 

 V rámci projektu Recyklohraní, ve kterém je naše škola zapojena už od roku 2008, se věnujeme sběru drobných elektrozařízení a baterií. Za rok 2015 jsme odevzdali ke zpětnému odběru celkem 603 kg elektrozařízení, což představuje úspory vyčíslené v certifikátu environmentálního vyúčtování (viz obrázek). Navíc se třída 1. PD úspěšně zúčastnila plnění úkolu „Není vzduch jako vzduch“, který byl věnován zbytečným obalům.
Body získané za sběr jsme vyměnili za potřeby do tělocvičny – rozlišovací vesty, petang, stopky, pálku a florbalové míčky.

 

  Setkání studentů grafického designu 

 

 Po hospitacích a debatách se studenty jsem se rozhodl, že uspořádám diskuzi se všemi studenty oboru grafický design za přítomnosti všech učitelů odborných předmětů. Ve středu 15. 6. 2016 jsme se sešli na internátě. Nejprve jsem se snažil vysvětlit pojetí oboru a konstrukci učebního plánu pro všechny ročníky. Pak následovaly připomínky studentů a učitelů.
Několik závěrů: nepodceňovat domácí přípravu, student grafického designu nemůže existovat bez domácího vybavení počítače s grafickými programy, rozvoj obchodního talentu, prázdninové praxe ve firmách a nespoléhat jen na praxi ve třetím ročníku, využití celé vyučovací hodiny ze strany učitele….
Pro organizaci příštího roku vyšel od studentů významný podnět – umožnit žákům stáže do jiných oborů školy.

 

  Hronovská laťka

 

 Dne 15. 6. 2016 se uskutečnil již 11. ročník soutěže Hronovská středoškolská laťka, což je závod ve skoku do výšky, který je určený pro studenty středních škol. Závodu se zúčastnilo celkem patnáct závodníků z pěti škol (pořádající Střední průmyslová škola, Hronov; Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí; Obchodní akademie, Náchod; Academia Mercurii: soukromá střední škola, s. r. o., Náchod; Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie, Náchod).
Po celou dobu konání závodu panovalo skvělé počasí pro podávání výkonů, které byly vyrovnané a rozhodoval až počet nezdařených pokusů. V soutěži jednotlivců zvítězil Matyáš Tvrdík s výkonem 165 cm z Academia Mercurii, s. r. o., druhé místo obsadil Lukáš Hepnar s totožným výkonem 165 cm reprezentující SPŠ Hronov a jako třetí se umístil Jiří Coger, rovněž z Academia Mercurii, s. r. o. V soutěži družstev zvítězil tým Academia Mercurii, s. r. o., druhé místo zaslouženě obsadil tým SPŠ Hronov a jako třetí se umístili studenti ze SOŠ sociální a zdravotnické - EA, Náchod.
Naši školu reprezentovali Tomáš Ticháček a Matěj Kudláček ze třídy 2. TG, kterým se bohužel nepodařilo překonat laťku na úrovni 155 cm. Poděkování si zaslouží všichni zúčastnění včetně našich studentů za reprezentaci školy.

 

  Školní výlet 1. AT 

 

 Dne 14. – 15. 6. 2016 se třída 1. AT vydala na turisticko poznávací exkurzi do Teplických skal. Pobyt v kempu „Kamenec“ byl příjemný, hráli jsme hry nejen pohybové, cestovali jsme nádhernou krajinou a obdivovali přírodní krásy v rezervaci „Teplické skály“, počasí nám přálo a vše bylo prima. Těšíme se na další výlet.

 

  Ústní závěrečné zkoušky 

 

 Od pondělí 13. června do čtvrtka 16. června 2016 celkem hladce probíhaly ústní závěrečné zkoušky učebních oborů. Všichni úspěšní absolventi oborů Kadeřník, Aranžér, Tiskař a Reprodukční grafik v pátek 17. června převezmou své výuční listy.

 

  Krajinářský kurz 2016

 

 V týdnu od 6. do 10. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru Propagační design zúčastnili krajinářského kurzu. První dva dny kreslili a malovali architekturu v Broumově a prohlédli si s průvodcem prostory barokního benediktínskoho kláštera od architekta Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Další dva dny strávili v Ratibořicích, v místech, kde se odehrává děj románu Boženy Němcové Babička. Poslední den byl věnován Hronovu a hodnocení celotýdenní výtvarné práce. Žáci v tomto týdnu získali nové zkušenosti v kresbě a malbě. Výstava prací z krajinářského kurzu se uskuteční na podzim tohoto roku ve výstavních prostorách školy.

 

 Účast na konferenci StreTech 2016 ČVUT Praha

 

 Na desátém ročníku setkání zástupců středních škol z celé republiky nás dne 8. června 2016 poprvé zastupovala studentka třídy 3. PD Michaela Švarcová se svým projektem "Propagace výstavy studentských prací". Svoji práci jela na půdu vysoké školy předvést společně se spolužákem Janem Nyčem, aby ukázali, že i projekty umělecko-řemeslných oborů mohou být velmi zajímavé a srovnatelné s pracemi na jiných středních školách. Celý projekt byl vlastně zdokumentováním procesu návrhu a posléze i konečné realizace věcí spojených s propagací naší každoroční centrální studentské výstavy v Čapkově sále v Hronově. Setkání se účastnily delegace ze 102 středních škol z celé republiky a prezentováno bylo 208 příspěvků od 350 autorů.

Celou prezentaci si můžete prohlédnout zde.

 

 Výlet na rozhlednu

 

 Dne 7. 6. 2016 podnikla třída 1. AT a 2. AT pod vedením pedagogů výstup na rozhlednu Na Signálu. Podmínky byly velice obtížné, ale výstup se zdařil. Následoval přesun na výstavu školních prací v Hronově. Všichni přežili.

 

  Klauzury 

 

 Dne 31. 5. 2016 se u žáků 1. ročníku konaly klauzurní práce na téma hudební nástroj. Žáci si mohli vybrat kresbu tužkou nebo uhlem, v časovém rozmezí sedmi hodin. Žáci si ověřili své schopnosti a dovednosti, někteří byli poměrně nervózní, ale i přesto prokázali velmi dobrý výkon a tak nakonec jejich práce byly ohodnoceny více než kladně. Teď si už konečně můžou oddychnout a těšit se na prázdniny.

 

  Výlet na Ostaš 2.AT 

 

 Dne 26. 5. 2016 vyrazila třída 2. AT do Žďáru nad Metují, kam za krásného slunného rána přijela vlakem. Dále studenti vystoupali pěšky na Ostaš, kde byly krásné pohledy do našeho kraje. Po projití okruhu skalního města jsme opekli buřty a zahráli hry.

 

  Výlet na Ostaš 3.AT

 

 Dne 19. 5. 2016 přijela třída 3. AT vlakem do Žďáru nad Metují. Studenti vystoupali pěšky na Ostaš, kde byly krásné pohledy do našeho kraje. Po projití okruhu skalním městem jsme zahráli hry a opekli buřty.

 

 Písemná závěrečná zkouška

 

 Ve středu 1. 6. 2016 byly písemnými zkouškami zahájeny závěrečné zkoušky vycházejících tříd učebních oborů – 3. ročníku oboru Aranžér, Kadeřník a Tiskař a dále Reprodukční grafik a Tiskař zkráceného studia. Přejeme štěstí také u praktické a ústní zkoušky.

 

  Seminář

 

 Dne 31. 5. 2016 se uskutečnil seminář „Světová náboženství a sekty“ pod vedením pana Hejreta lektora prevence. Semináře se zúčastnily třídy 1. G, 2. PD a 2. AT. Žáci se seznámili s historií náboženství a současnou problematikou. Pracovali na zadané téma ve skupinkách a vypracovávali samostatné úkoly.

 

  Den řemesel

 

 Dne 28. 5. 2016 proběhl v Polici nad Metují Den řemesel. Akce se zúčastnila paní učitelka odborného výcviku Mgr. Ivana Čížková a dvě studentky ze třídy 1. AT. Návštěvníci měli možnost jednak shlédnout výrobky našich žáků, ale také si mohli sami vyzkoušet drátkování drobných předmětů.

 

 Předávání maturitního vysvědčení

 

 Dne 27. 5. 2016 proběhlo v kulturním sále domova mládeže předávání maturitních vysvědčení žákům tříd 4. PD a 4. TG.

 

  Ústní maturitní zkoušky třídy 4. PD

 

 Ve dnech 16.-19. května skládalo 23 žáků třídy 4. PD oboru Propagační design ústní maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka, dále z dějin výtvarné kultury a z odborných předmětů.

 

  Poslední zvonění 4.TG

 

  Dne 11. 5. 2016 přepadla naší školu skupina zombie. Všichni jsme měli pocit, že je to naše poslední hodinka, ale bylo to poslední zvonění třídy 4TG! Skupina zombíků připravila pro pedagogický sbor pohoštění ve stylu "ukaž co vydržíš". Všichni přítomní prokázali notnou dávku odvahy, když neváhali svačinku pozřít. Děkujeme za strašidelný zážitek!

 

  Květinový den 2016

 

  Jako každoročně se žáci naší školy 11. května aktivně účastnili charitativní akce na podporu zdravého životního stylu a boje proti nádorovým onemocněním Květinový den, který organizuje Liga proti rakovině Náchod. Celkem 11 dvojic ze třídy 2. PD a jedna dvojice z 1. G ve žlutých tričkách nabízely symbolické kvítky měsíčku lékařského a setkávaly se vesměs se vstřícným přijetím nakupujících. Žáci prodali všech 1200 kytiček a na sbírkový účet Ligy proti rakovině Praha přispěli celkovou částkou 26 471 Kč, čímž se umístili mezi 14 školami a dalšími subjekty našeho regionu na krásném 3. místě! Všem žákům i přispěvatelům ze srdce děkujeme!

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  Písemná část maturitních zkoušek byla zahájena v pondělí 2. května 2016 didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z anglického jazyka. V úterý maturanti napíší nejprve didaktický test z českého jazyka a literatury a dále i písemnou práci. Ve středu následuje didaktický test z anglického jazyka a na závěr písemná práce z německého jazyka. Přejeme všem maturantům hodně klidu a rozvahy při písemných zkouškách.

 

Praktické maturitní zkoušky 4. TG

 

  V týdnu od 25. dubna do 29. dubna 2016 proběhly praktické maturitní zkoušky oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik.

 

Poslední zvonění třídy 4. PD

 

  Dne 22. dubna nastala v mezidobí mezi praktickou a písemnou maturitní zkouškou pro žáky ze třídy 4. PD chvíle loučení se školou, ve školním prostředí nazývaná Poslední zvonění. Maturanti ho pojali v duchu amerických volnomyšlenkářských Květinových dětí, což vyjádřili svým oblečením i hesly, kterými chtěli již předem docílit mír a porozumění zkoušejících pedagogů v případě svých neznalostí u maturity. Prošli všechny třídy a rozloučili se se svými spolužáky z nižších ročníků i s vyučujícími. Nyní je již čeká hora učení a pak zkouška dospělosti.

 

Den Země

 

 Dne 21. 4. jsme oslavili Den Země. Žáci prvních ročníků se pustili do práce a zbavili celý areál školy nepořádku, který zůstal po zimě. V rámci programu shlédli také film s ekologickou tematikou.

 

Fotografování v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem

 

Dne 18. 4. 2016 se třída zkráceného studia účastnila exkurze focení v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti měli za úkol dle zadání nafotit zvířecí fotografii, reportážní fotografii a volné téma. Studenti focení vzali velmi vážně a vzniklo mnoho krásných fotek.

 

Matematický klokan 2016

 

  V pátek 18.4.2016 proběhla i naší škole matematická soutěž Klokan2016, které se zúčastnilo 15 žáků napříč třídami a obory.
Výsledky:
Kategorie Junior:
1. Frinta Matěj 1.AT
2. Hejnová Karolína 2.TG
3. Rýdlová Michaela 2.PD
Kategorie Student:
1.  Chalupníková Michaela 3.TG
2. Volná Patricie 3.TG
3. Janovská renáta 4.TG


Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!


 

Fotografování architektury

 

  Studenti zkráceného studia TGZ se zúčastnili dne 4. 4. 2016 fotografického cvičení v Novém Městě nad Metují. Zde měli za úkol vyfotografovat architekturu dle zadání. Fotografování proběhlo za slunného počasí.

 

Přednáška Ligy proti rakovině Náchod

 

  Dne 31. března proběhla pro dívky ze tříd 3. K, 3. PD a 3. TG přednáška členek Ligy proti rakovině Náchod, která byla věnována prevenci onkologických onemocnění. Dívky byly formou videoinstruktáží seznámeny s metodami sebevyšetřování a měly možnost jeho nácviku na modelech. Dále se dozvěděly konkrétní informace o pozitivním vlivu zdravého životního stylu jako důležitého faktoru předcházení nádorovým onemocněním.

 

Holky z Venuše a kluci z Marsu

 

  Dne 31.3.2016 probíraly třídy 1.PD, 1.G a 1.K s lektorkou Alenou Blažkovou ze společnosti MP Education dospívání, reprodukční zdraví, vzájemné vztahy, vhodné sexuální chování a prevenci pohlavních chorob.

 

Beseda

 

  Dne 21. 3. 2016 navštívil naší školu brig. gen. Mgr. Martin Červíček ředitel policie Královéhradeckého kraje. Besedoval se třídou 3. PD a 2. AT nejen o práci policie ČR, ale i o světových problémech.

 

Charitativní sbírka „Srdíčkové dny“

 

  Dne 17. března 2016 se na naší škole uskutečnila charitativní akce Srdíčkové dny. V tento den nabízeli studenti ze 2.TG k odkoupení barevné náramky a zvířecí magnetky za 30 korun. Přispěvatelé dostali jedinečnou možnost udělat něco pro druhé. Výtěžek prodeje je určen na pomoc handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči rodičů.

 

Školení firmy FANOLA

 

  Dne 9. 3. 2016 se konalo v kadeřnickém salonu ve Velkém Poříčí školení od firmy Fanola. Nové trendy a technologické postupy barvení a střihů nám představila technoložka paní Blechová. Školení bylo pro všechny velkým přínosem.

 

Přijímací zkoušky nanečisto

 

  Ve dnech 2. 3. a 9. 3. 2016 přišlo odpoledne 17 žáků – zájemců o studium maturitních oborů si vyzkoušet úkoly a atmosféru přijímacího řízení. Učitelé žákům zadali zkušební testy, které poté společně opravili a rozebrali problémová místa, aby žáci věděli, na co ještě zaměřit přípravu k přijímacím zkouškám, které proběhnou 15. dubna již „načisto“.

 

Příprava na velikonoce

 

  Velikonoce se blíží mílovými kroky a tak nastal čas s předstihem se na ně připravit dne 4. 3. 2016 v Městské knihovně Náchod. Výzdoba, dekorace, panely, osvětlení, lepení jarních květů, to byl úkol pro I. a II. ročník oboru Aranžér.

 

Výzdoba Obecního domu

 

  Dne 3. 3. 2016 předvedli svoje umění žáci 3. ročníku našeho oboru Aranžér. Studenti se zaměřili na zkrášlení interiéru v Obecním domě Suchý Důl.

 

Klauzurní práce 4. ročníku z figurální kresby

 

  Dne 24. a 25. února 2016 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design.

 

Matematická soutěž

 

  Dne 24. 2. 16 proběhla na naší škole matematická soutěž, které se zúčastnili žáci maturitních i učebních oborů. Mohli si ověřit své znalosti na šesti příkladech, které byly, jak početní tak logické. Všem děkujeme za účast.

 

Výsledky:
Maturitní obory: Učební obory:
1. Ševčíková Adéla 1.PD 1. Frinta Matěj 1.AT
2. Bažout Tomáš 1.PD 2. Lokvencová Natálie 1.AT
3. Hejnová Karolína 2.TG 3. Blažková Lucie, Šmídková Pavlína 3.AT


 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

 

  Dne 22. února se studentky Adéla Ševčíková z 1. PD a Aneta Červinková z 3.PD zúčastnily Okresního kola olympiády z českého jazyka v Náchodě. Čekaly na ně záludné otázky z gramatiky a vypracování slohové práce na zadané téma. V konečném pořadí se v tvrdé konkurenci středních škol umístila Adéla Červinková na 6. místě a Adéla Ševčíková na 2. místě, tudíž postupuje do krajského kola, které proběhne 11. dubna v Hradci Králové.

 

Lyžařský kurz

 

Kde: Dolní Dvůr, Hanapetrova Paseka, chata Hanapetr
Kdy: 31.1. – 5.2.2016
Také letos (i přes malý zájem druhých ročníků) jsme se vydali na lyžařský kurz na chatu Hanapetr v Krkonoších. Jelo 24 dětí ze tří tříd. Na chatě se soutěžilo v týmech, hrály se hry všeho druhu, po večerech probíhaly velké sportovní výkony na Xboxu, ale zároveň nechyběl ani odpočinek. Jako již tradičně jsme jeden večer měli maškarní. A musíme říci, že letos byly masky důkladně připravené. Bohužel letos nám nepřálo počasí, tak jsme museli zapůjčenými auty dojíždět do Herlíkovic nebo do Lánova. Ale na lyžařských výkonech to neubralo.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávený týden.

 

Soutěž „Věnuj mobil“

 

 V rámci projektu Recyklohraní proběhl v naší škole již šestý ročník soutěže „Věnuj mobil“. První místo obsadil Tomáš Bažout z 1. PD, který odevzdal 25 mobilních telefonů. Druhé místo patří Natálii Rudolfové z 1. G s 13 mobily a na třetím místě skončila Nela Múčková z 1. PD, která nasbírala 9 mobilů. Všichni obdrželi jako odměnu USB disk. Funkční telefony budou předány dětem v dětských domovech a nefunkční půjdou na recyklaci.

 

Přednáška a beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR

 

 Dne 19. února 2016 proběhla pro žáky tříd 3. TG a 3. PD v rámci výuky předmětu Občanská nauka přednáška tiskové mluvčí Policie ČR územního odboru Náchod Mgr. Evy Prachařové, věnovaná především problematice trestního práva a trestní odpovědnosti mladistvých. Přednáška se setkala se zájmem posluchačů, kteří k této aktuální problematice vznesli také velké množství konkrétních dotazů. Tím byl jednoznačně splněn preventivní cíl této besedy.

 

Přijímací zkoušky

 

 V úterý 5. ledna 2016 a ve středu 6. ledna 2016 se na naší škole konaly přijímací zkoušky do oboru Grafický design. Zájemci o tento výtvarný obor skládali zkoušky z českého jazyka, dějin výtvarné kultury a na závěr talentovou zkoušku z malby a kresby.

 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí