Fotografování pod vodou

 

  Studenti 2. PD se dne 18. 4. 2017 zúčastnili exkurze fotografování pod vodou. Fotografování probíhalo v Novém městě nad Metují v plaveckém bazénu. Podvodní fotografování je velmi těžké, studenti se tohoto úkolu chopili velmi dobře a vytvořili velmi zajímavé podvodní fotografie. 

 

  Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design

 

  Dne 5. dubna 2017 si studenti maturitního ročníku oboru Grafický design vyslechli přesné zadání jejich praktické maturitní zkoušky. Studenti se dozvěděli, že budou zpracovávat materiály určené k propagaci školy. Při závěrečných prezentacích výsledků svých prací vysvětlí vlastní koncepty návrhů velkoformátových bannerů umístěných na budovách školy a zpracování prezentačních obalů pro propagační účely. Dříve než se při tomto oficiálním zahájení PMZ odhalilo přesné a úplně zadání, tak žáci v rámci tzv. přípravných prací připravovali své vlastní fotobanky, ze kterých budou nyní čerpat. Banky obsahují jejich vlastní fotografie s tematikou výuky a prostředí charakteristického pro jednotlivé obory vyučované na naší škole.

 

  Beseda na Úřadu práce v Náchodě

 

  Žáci tříd 4. TG a 3. AT se dne 29. 3. 2017 zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě. Beseda byla zaměřena především na problematiku bezplatných služeb, které poskytuje úřad práce z hlediska hledání zaměstnání a dalších možností po ukončení studia. Žáci tak měli možnost získat mnoho zajímavých a podnětných informací o trhu práce.

 

  Promítání filmu - "Kdo mě teď bude mít rád"

 

  Dne 29. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili promítání filmu "Kdo mě teď bude mít rád" z Festivalu filmů Jeden svět. Film zachycuje problémy homosexuála v židovské komunitě a reakce jeho okolí na lidi s HIV. Filmu předcházela diskuze na téma AIDS a sexuální orientace v dnešní společnosti. Hostem byla matka, která otevřeně promluvila o svém synovi, který se taktéž vyrovnává se svou sexuální orientací ve svém životě.

 

  Projekt „Zaměstnaný absolvent“

 

  Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravil pro absolventy středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji projekt, který absolventům umožní získat pracovní zkušenosti a potřebnou praxi ve firmách v našem kraji.
Dne 29. března 2017 Ing. Klára Kolaciová z Krajské hospodářské komory žáky tříd 4. PD, 4. TG, 3. AT, 3. K a 1. TGZ s projektem podrobně seznámila a předala jim veškeré informace k případné spolupráci.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti absolventů středních odborných škol v kraji.

 

  Fotografování Velikonoc

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ dne 27. 3. 2017 se účastnili fotografování velikonoční výstavy v náchodské knihovně.

 

  Matematický Klokan 2017 

 

 Dne 24. března 2017 se 29 žáků školy zapojilo do soutěže Matematický Klokan 2017. Soutěžili ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR se umístili: 
1. místo Polák Bohuslav
2. místo Gmyrjová Kristýna
3. místo Jiroutová Valerie

V kategorii STUDENT se umístili:
1. místo Hejnová Karolína
2. místo Teuner Filip
3. místo Vír David

 

  Jarní srdíčkový den

 

  Dne 22.3.2017 se uskutečnil na naší škole Jarní srdíčkový den. Již podruhé se do této charitativní akce zapojili studenti z různých tříd a nabízeli ke koupi působivá srdíčka, magnetky či barevné propisky.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Letos se vybíralo na tříletého Ondráška, který potřebuje peníze na nákladné rehabilitace, které mu dávají naději, že snad jednou bude sám chodit.
I přes nepřízeň počasí se studentům podařilo vybrat úžasnou částku 9026 korun, což svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní a rádi pomáhají. Žáci konstatovali, že jim bylo ctí se účastnit této charitativní akce. Všem moc děkujeme.

 

  Fotografování architektury

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se dne 20. března 2017, zúčastnili exkurze fotografování architektury v Novém Městě nad Metují. Studenti zde měli vyfotografovat architektonické prvky zámku, strukturu povrchu a reportážní fotografii.

 

  Přijímací zkoušky nanečisto

 

  Ve středu 8. března a 15. března 2017 přišlo 21 žáků – zájemců o studium maturitních oborů vyzkoušet si úkoly z předmětů matematika a český jazyk. Zkušební testy, které žáci vyplnili, poté společně s učiteli opravili a následně i rozebrali problémová místa. „Ostré“ přijímací zkoušky proběhnou 12. a 19. dubna 2017.

 

  Fotografování lázní

 

 Dne 16. 2. 2017 se studenti 3 PD S2, účastnili exkurze fotografování. Fotografování probíhalo okolo náchodských lázní. Studenti měli za úkol vytvořit různé fotografie dle zadání.

 

  Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

 

 Dne 1. února 2017 reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce vítězové školního kola Kateřina Kallistová (2. PD) a Tomáš Ticháček (3. TG). Mezi středoškoláky z celého našeho regionu obsadila Kateřina celkové 7. místo a Tomáš 9. místo.

 

  Klauzurní práce 4. ročníku z předmětu Figurální kresba

 

 Dne 24. a 26. ledna 2017 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design. Studenti měli za úkol nakreslit figuru podle živého modelu. Kritéria hodnocení byla: správné proporce modelu, jeho umístění do formátu, forma a technika kresby a úroveň celkového zvládnutí úkolu.

 

  Kadeřnická soutěž

 

 Pin – up style je název letošní kadeřnické soutěže na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, která proběhla 27. 1. 2017. Soutěže se zúčastnilo třináct kadeřnic a jeden kadeřník. Účast jedné žačky byla znemožněna její hospitalizací v nemocnici. Zadaného tématu a soutěžních podmínek se bezpodmínečně drželi všichni soutěžící. Jejich snahu hodnotili učitelé odborného výcviku Bc. Simona Sedláčková, Bc. Zuzana Nováková a Lenka Hubálková. Dále v porotě zasedly profesionální kadeřnice z firmy 100 CZK Michaela Valentová a Miluše Pátková. Navzdory nervozitě se kadeřníkům podařilo po sedmdesáti minutách vykouzlit na hlavách modelek neskutečně krásné účesy. Výtvory kadeřníků byly dokonale sladěné s krásou, líčením a oblečením modelek.

Porota se jednoznačně shodla, že výsledky žáků jsou opravdu na vysoké úrovni. Samotní soutěžící hodnotí soutěž jako přínosnou pro jejich budoucí kariéru. S výsledky jsou žáci spokojeni a těší se na to, jak dopadne výherkyně školní kadeřnické soutěže Karolína Chytrá na soutěži v Lanškrouně. Na druhém místě se umístila Zuzana Ferancová a na třetím Kristýna Beranová.

Držíme palce Karolíně Chytré a Bc. Simoně Sedláčkové v kadeřnické soutěži středních škol Kalibr Cup.

 

 Soutěž v anglickém jazyce

 

 Dne 31. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 17 studentů z různých tříd. Soutěžilo se v části písemné a ústní. Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům gratulujeme.

Skupina: 1.-2. ročník
Písemný test 25 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Postlerová Anežka (1. PD) 28 bodů
2. místo Malošek Matěj (1. PD) 25 bodů
3. místo Jakušová Zuzana (1. PD) 22 bodů

Skupina: 3-4. ročník
Písemný test 31 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Marel Radan (4. TG) 35 bodů
2. místo Portíková Natálie (4. PD) 27 bodů
3. místo Voborník Dominik (3. PD) 24 bodů

 

  Fotografování zimní krajiny

 

 Dne 16. 1. 2017 se studenti zkráceného studia účastnili fotografování zimní krajiny.

 

  Talentové přijímací zkoušky

 

 Ve čtvrtek 5. ledna a v pátek 6. ledna 2017 se na vaší škole konaly talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Žáci, přihlášení na tento obor, skládali zkoušky z malby a kresby, test z dějin výtvarné kultury a test z českého jazyka.

 

  Basketbal

 

 Dne 13. 1. 2017 se konalo okresní finále v basketbalu středních škol, který pořádalo Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř. Turnaj se odehrál rovněž v Jaroměři v moderní městské sportovní hale a byl skvěle uspořádán, organizátoři a plně kvalifikovaní rozhodčí odvedli skvělou práci. Naši školu reprezentovalo 8 chlapců: Martin Běhal (1. AT), Dominik Pancner (1. TG), Martin Šantrůček (1. TG), Filip Šíma (1. TG), Tomáš Košnar (3. TG), Matěj Kudláček (3. TG), Tomáš Ticháček (3. TG) a Dominik Voborník (3. PD). Herní výkon družstva i individuální herní výkony byly zápas od zápasu o poznání lepší, celkově však v turnaji zvítězilo Jiráskovo gymnázium, Náchod. Tým SŠPTP obdržel diplom za 5. místo. Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí